Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlar kurulu kararı ile kesinti yapılacağı açıklanmıştı. Barçın, ''Hükümet edenler neden izaz-ikramdan tasarruf etmiyor?'' sorusunu sordu. Barçın'ın açıklaması ise şöyle;

Gaziveren ve Çamlıköy şehitleri anıldı Gaziveren ve Çamlıköy şehitleri anıldı

''HÜKÜMET İZAZ-İKRAMDAN DEĞİL, HALKTAN KESİYOR

Bakanlar Kurulu, depremle ilgili acil ihtiyaçların karşılanması için 'Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler' kaleminde yer alan kaynağı, yedek ödenekler kalemine aktarma kararı aldığını açıkladı. Bu kalemin tanımı yasada şu şekildedir.

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
Eğitim, sağlık, barınma gibi muhtelif amaçları gerçekleştirmek üzere ve cari nitelikli harcamalarına katkı amacıyla hane halkına yapılan karşılıksız ödemeler amaçlarına göre ayrıma tabi tutularak bu bölümde yer alacaktır. Yani deprem nedeniyle kullanabileceği kaynağı, halkı kandırırcasına 'deprem için giderlerimizi kıstık' olarak söylüyorlar. Peki söylediklerini yapmak için hangi kalemden mi kaynak aktarımı yapılması gerekiyordu? Cevaplardan bir tanesi: TEMSİL GİDERLERİDİR

Yasadaki tanımı ise şu şekildedir. Makam sahibi veya yetkili kıldığı amirlerin takdiri esas olmak suretiyle; görevle ilgili temsilin gerektirdiği her türlü giderler. Yani halk arasındaki söylemi ile İzaz-İkram kaleminden. Özetle değerli halkımız, bu hükümet kendi izaz-ikram kaleminden değil, halk için kullanılması öngörülen kaynağı, 'halk için kullanacağız' diyerek size kara propaganda yapmaktadır. Bu sebeple Halk size asla GÜ-VEN-MİYOR !!!

Cumhurbaşkanlığı'nın, bütçede tasarrufa gittip, zaten halk için ayrılan ve kara propaganda ile 'bu kalemi deprem için aktarıyoruz' dedikleri "Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler" kalemindeki para 650.000 TL'dir.

Oysa Cumhurbaşkanlığı'nın, bütçede tasarrufa gidip, HALK İÇİN A-YIR-MI-YO-RUZ dediği TEMSİL ve AĞIRLAMA GİDERLERİ yani İZAZ-İKRAM KALEMİ 1.436.000 TL'dir.''