ARUCAD Press, “New Approaches Toward Recording, Preserving and Studying Cultural Heritage in Divided Cyprus: Problems and Opportunities/ Bölünmüş Kıbrıs’ta Kültürel Mirasın Kaydedilmesi, Korunması ve Araştırılmasına Yönelik Yeni Yaklaşımlar: Sorunlar ve Fırsatlar” adlı ilk bilimsel kitabını yayınladı.

Kovid-19 deride kaşıntılı döküntü gelişimine neden olabiliyor Kovid-19 deride kaşıntılı döküntü gelişimine neden olabiliyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nden (ARUCAD) yapılan açıklamaya göre kitap, Kıbrıs’ın kültürel mirasının geçmişi, bugünü ve geleceği ile ilgili çeşitli ve karmaşık temaları ele alan Kıbrıslı ve yabancı yazarların kaleminden on dokuz makaleyi içeriyor.

2019 yılında ARUCAD’da düzenlenen uluslararası katılımlı aynı isimli konferansın sonucu olarak yayınlanan kitabın editörlüğünü, Prof. Dr. Latife Summerer, Prof. Dr. Marko Kiessel ve Doç. Dr. Hazar Kaba yaptı. 

Yayın, adanın ortak kültürel mirasına değer veren, çözümün ancak mevcut siyasi ve akademik statükonun yarattığı zorluklara yönelik ileri düzey bir akademik tartışma ile gerçekleşebileceğine inanan akademisyenler ile araştırmacıların çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Kitabın amacı, “yeni yollara ve fırsatlara yol açan bilimsel odaklı bir yeniden düzenlemeyi farklı yaklaşımlarla kavramsallaştıran, ada çapında kapsamlı bir siyasi çözümün yokluğunda bile miras alanlarının sofistike bir şekilde araştırılması, dikkatli bir şekilde korunması ve uluslararası yayınlanmasının nasıl mümkün olabileceğini” dile getirmek…