Avrupa Birliği (AB), İsveç'in karbondioksit yakalama ve depolama yatırımlarına 3 milyar avro kamu desteği sağlama planını onayladı.

AB Komisyonu, İsveç'in biyokütle yanması veya işlenmesi sırasında açığa çıkan karbondioksitin azaltılmasını amaçlayan karbon yakalama ve depolamayı desteklemeye yönelik 3 milyar avroluk planının Birlik kurallarıyla uyumlu bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, söz konusu tedbirin AB'nin ve İsveç'in Yeşil Mutabakat kapsamındaki stratejik iklim hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacağı kaydedildi.

Çin İle Filipinler Arasında İhtilaflı Sulardaki Çatışmaları Önlemek İçin Telefon Hattı Kurulacak Çin İle Filipinler Arasında İhtilaflı Sulardaki Çatışmaları Önlemek İçin Telefon Hattı Kurulacak

Plan kapsamında İsveç'te 2028 sonuna kadar biyojenik karbon emisyonlarını ortadan kaldıran projelerin destekleneceği anımsatılan açıklamada, firmaların uzun sözleşmelerle kalıcı biçimde depoladıkları karbonun tonu başına hibe alacağı ifade edildi.

Açıklamada, kamu desteği olmaması halinde bu alandaki projelere yatırım yapılmayacağı ve programın teşvik etkisi bulunduğu belirtilerek, yardımın makul olduğu aktarıldı.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Kaynak: rss