banner386
banner410

Havaalanı İhalesinde Şok Gelişme

2 yıl önce özelleştirilen Ercan devlet Havaalanı işletme ortakları birbirine düştü.

30 Mart 2015 Pazartesi 18:36
Havaalanı İhalesinde Şok Gelişme
 ERCAN DEVLET HAVAALANI İHALESİNDE ŞOK GELİŞME

Kıbrıs Manşet Özel Haber

2 yıl önce özelleştirilen ve özelleştirme süreci ve sonrasında sancılı bir dönem geçiren Ercan Havaalanı ihalesi sonrası çok ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Oldukça kötü şartlarda bir ihale sözleşmesi ile yapıldığı gerekçesini öne süren dönemin muhalefeti şimdinin iktidar ortakları CTP-BG ve DP-UG'nin seçim bildirgelerinde iptal edileceklerini vaat ettikleri Ercan Havaalanında bugün şok bir gelişme daha yaşandı. Havaalanı ihalesini alan Taşyapı  ve Terminal yapı ortak girişiminin kurduğu  T & T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi Ve Ticaret Şirketi Ltd. ortaklarından Terminal Yapı Yöneticileri bugün Lefkoşa'da Ticaret Odası konferans salonunda basın toplantısı düzenledi.

ERCAN DEVLET HAVAALANININ ÇALIŞMASI YASAL DEĞİL

 Terminal Yapı Yönetim Kurulu başkanı Alp DELİMOLLAOĞLU , Yön. Kur. Başkan Yrd. Cenk COŞKUN , Mali işler Koordinatörü Pelin 
DELİMOLLAOĞLU ile Teknik Müdür Murat Kıy'ın da hazır bulunduğu  basın toplantısında ilginç iddialar gündeme geldi. Terminal Yapı Yönetim Kurulu başkanı Alp DELİMOLLAOĞLU ihale şartnamesinde belirtilen havalimanı yapma ve işletme şartını kısaca liyakat/yeterlilik şartını yerine getiren ve elinde tutan tek ortak Terminal Yapının dışlandığını ve havalanının şuanda yeterliliksiz olarak çalıştırıldığını belirtti. 
DELİMOLLAOĞLU konuşmasının devamında 25 yıllık ihale süresince hisselerini devretmesi yasak olan tek ortağın Terminal Yapı olduğunu ve bunun sebebininse teknik yeterliliğe sahip tek ortak olduğunu belirterek şuanda yapılan yönetsel hatalar sonucu ihale şartnamesinin ihlal edildiği gibi , yapılabilecek bir denetim sonucunda yeterlilikli kişilerin idarede olmayışı sonucu Havaalanının çalışmasının yasadışı kalabileceği ve Türk Havayolu şirketlerinin bile Ercana inmeyi boykot edebileceğini söyledi.

İHALE TAZMİNATSIZ FESHEDİLEBİLİR

DELİMOLLAOĞLU sorulan bir soru üzerine ihale şartnamesi sonrası yapılan sözleşmenin ekinde bulunan proje ile temel atma töreninde gösterilen projenin tamamen farklı olduğunu ve bunun bile başlı başına ihalenin feshedilmesini  gerektirdiğini  belirtti. Havaalanı yapma yeterliliğinin oldukça az firmada bulunduğunu ve bunlardan bir tanesinin de Terminal Yapı olduğunu belirten DELİMOLLAOĞLU , Taşyapı'nın havaalanı inşaatını yapmak istediğini Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına ilettiğini duymaları üzerine konuya dikkat çekmek için basın toplantısını yaptıklarını söyledi.

2014 YILI GELİRİ 50 MİLYON EURO

DELİMOLLAOĞLU Eski Maliye Bakanı ve UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin tatrın sorusu üzerine T & T Havaalanı İşletmecili Şirketinin 2014 yılında elektrik ve su satış gelirleri hariç gelirin Elli Milyon Euro olduğunu , 2 yıllık sürede 100,000,000 Eurodan fazla gelir elde edildiğini ancak şirket ortağı olarak kendilerine bırakın kar payı vermeyi gelir gider bilgisi dahi verilmediğini , rakamları sağdan soldan istihbarat yöntemleriyle öğrenmeye çalıştıklarını söyledi.

TERMİNAL YAPI İHALENİN FESHİNİ İSTEYEBİLİR

Terminal Yapı tarafından düzenlenen basın toplantısı sırasında basına dağıtılan bilgi notunu da yorumsuz olarak sunuyoruz.

ERCAN HAVAALANININ iŞLETME HAKLARININ DEVREDiLMEK SURETiYLE VERiLMESi işinin ihalesini alan "Terminal Yapı ve Taşyapı Ortak girişiminin" kurduğu T&T Havalimanı işletmeciliği inşaat San. Ve Tic. Şir. Ltd.'de tarafların kendi arasında ve devlet ile ilgili yaşadığı anlaşmazlıkların nedeni ve doğruracağı olumsuz gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirme ve olası olumsuz noktalara kamuoyunun dikkatini çekmek adına ihale şartnamesinde havalimanı yapma ve işletme şartını kısaca liyakat/yeterlilik şartını yerine getiren ve elinde tutan tek ortak Terminal Yapı olarak KKTC devleti, Kıbrıs Türk toplumu ve kendimize olan sorumluluklarımızdan hareketle görüşlerimizi sizlerle paylaşmak adına karşınızdayız.

ERCAN HAVAALANININ iŞLETME HAKLARININ DEVREDiLMEK SURETiYLE VERiLMESi işinin Sözleşmesinin yapılmasından bugüne değin know-how sahibi ve liyakat/yeterlilik sahibi tek ortak olan Terminal Yapı'ya haber verilmeden ve danışılmadan yazışmalar, müracaatlar, sözleşmeler,işbirlikleri, para transferleri yapılmakta olup, T&T Havalimanı işletmeciliği inşaat San. ve Tic. Şir. Ltd havaalanı konusunda hiç bir deneyimi olmayan Taşyapı tarafından tekbaşına yönetilmektedir.

Hükümet ve bazı devlet organları ile yapılan görüşmelerde iddia edildiği gibi TAŞ YAPI ile TERMiNAL YAPI arasında ihale dosyası temin edilmeden yapılan ön anlaşma da tüm yetkinin TAŞYAPlYA verildiği beyanı hatalı ve yanlıştır ayrıca bu ön sözleşme ihale şartnamesine aykırılık içermektedir. Şöyle ki ;

Ön sözleşmede tarafların sorumlulukları ve yükümlülükleri düzenlemiş ancak Taş Yapı bunların hiç birine uymamış bugün de tam tersine bu belge ile "aramızda özel anlaşma var ben tek başıma hareket edebilirim" savı ile kamuoyu ve devlet yetkililerini yanıltmaktadır.

Mevcut Gelinen durum özeti söyledir;

T&T Havalimanı işletmeciliği inşaat San. ve Tic. Şir. Ltd Şirketinin yönetimi daha önce hiç bir

havaalanı yapmamış ve işletmemiş olan liyakat/yeterlilik prensibine sahip olmayan (deneyimsiz olan ortak) Taşyapı firmasınnın keyfi uygulamaları ile geçen sürede inşaata başlanmamış, olumsuzluklar derhal kendini göstermeye başlamıştır. işveren yap islet devret metoduyla yaptığı bu ihale ile havaalanı işletmesinin imtiyazını vererek işlerini hızlandırmak, finans sağlamak, konseptini hazırlamış olduğu projeye uygun uluslar arası niteliklere haiz bir havaalanı yapıp en iyi şartlarda da işletilmesini sağlamak, en iyi şartlarda gelir ve vergi geliri elde etmek istemiş olup, bütün bu istediklerini sorunsuz elde etmek ve yapılacak işleri ve işletmeyi kolay denetleyebilmek istemiştir.

Gelinen son noktada;

2 yıl önce ihaleyi alıp imtiyaz sözleşmesini imzalamış olan Taşyapı yönetimindeki T&T Havalimanı işletmeciliği inşaat San. ve Tic. Şir. Ltd şirketi;

• işin deneyimli firması olan Terminal Yapı'ya hiç bir iş ve kararda danışmamakta ve bilgi

vermemektedir.

• Projeleri dahi işveren hükümete sözleşmeden 2 yıl sonra, daha yeni teslim etmiştir. Açılış

töreninde afişlerde görünen proje işverenin ihale dökümanı ek'inde verdiği projeyle ilgisi

bulunmamakta, devleti ve hükümeti yanıltmaya yönelik böylesi bir girişlim ayrıca proje müellifi ile ve ihaleye katılan diğer firmalarla devleti ihtilafa düşürme tehlikesini doğurmaktadır.

• Henüz inşaata başlamamış ve realistikmobilizasyonu yapmamıştır.

• Çeşitli bahanelerle işe başlanmamış başlamama sorumluluğu devlete yıkılmaya çalışılmış ve devleti yani işvereni temerrüte düşürmeye çalışmıştır. işyerini teslim alamadım ve GELiR

KAYBINA UGRADIM bahanesiyle işveren aleyhine tazminat davaşı açmış olduğunu da basından öğrendik.

• ihale şartnamesinde açıkça yazan KDV'yi ödemeyip devleti zarara uğratmış ve T&T'nin itibarını zedelemiştir .

• Hiç bir uluslararası çalışma ve tanıtım yapılmamıştır.

• Bilgiler gizlenmektedir.

• Kiracıların, müşavirlerin, tedarikçi ve taşeron ve müteahhitlerin kim olacağına Taşyapı kendi karar vermektedir. Terminal Yapı'ya danışmamaktadır ve bilgi vermemektedir. Halbuki olabilecek aksiliklerden Taşyapı kadar Terminal Yapı'da müşterek ve müteselsilen sorumludur.

• Kiracıları ve kiracı adaylarını zarara uğratan işlemler yapılıp itibar zedelenmektedir.

• işletme gelirleri şu anda tamamen T& T Havalimanı işletmeciliği inşaat San.veTic. Şir. Ltd' e aittir ve sadece Taşyapının kontrolündedir. Şirket inşaatın yapım işini geciktirip, çeşitli bahanelerle inşaatı yapmamaktadır.

• inşaata başladığında ise yatırımın maliyetleri artırıp, T&T Havalimanı işletmeciliği inşaat San. Ve Tic. Şir. Ltd'i aşırı borçlandırarak, işin geleceğini karanlık bir noktaya taşıyabileceği kaygısını taşımaktayız.

KKTC'nin ilk özelleştirmesi olan ERCAN hava alanında yönetim nasıl yapılandırıldı.

ihale süreci ve ihale şartnamesi itina ile hazırlandı ve tüm uluslararası havalimanı işletmelerinde olması gerektiği gibi ihaleye katılacak olan kişi kurum ve gruplardan işin hassasiyetine uygun olarak yeterlilik ve liyakat belgesi istendi. İhale bu yapıda kuruldu ve sonuçlandırıldı. Terminal yapı iki ortaktan LiYAKAT sahibi ( yeterliliğe sahip firma) ve inşaat yapma kapasitesi olan TAŞ YAPI şirketi ortakiğı ihaleyi aldı.

Ancak Taş yapı geçen iki sene içerisinde ihale öncesi ve sonrasında şirket iç düzenlemesine yönelik verdiği hiçbirsözü yerine getirmemiş ve tek başına hareket ederek tüm idari dengenin ve ihale şartnamesinin esasını bozmuştur.

Devlet işveren olarak iki ana sebepten dolayı Ercan havalimanının ihalesini verdiği T&T Havalimanı işletmeciliği inşaat San. ve Tic. Şir. Ltd şirketinin temsilinde yeterliliğin sahibi ve ortaklığın yapımcı ve/veya isletmeci firması olan Terminal yapı'nın imzasını talep etmek zorunda ve buradan hareketle şirketin tüzüğü ve imza sirküleri yeniden düzenlenmelidir.

 

ı. Sebep:

Ihale şartnamesinde "Yeterlilik/deneyim sahibi (sözleşmede ortaklığın yapımcı ve/veya işletmeci firması olarak tanımlanmaktadır.)olan şirket sözleşmeyi imzalamak üzere kurulacak olan yapım ve işletme şirketinde en az %20 hisseve sahip olacaktır. Yeterlilik sahibi olan bu şirket hisselerini işin başından sonuna kadar devredemez." denmektedir. Ayrıca ihale şartnamesine göre verilen "ortak girişim beyannamesi ve yeni şirket kurma taahhütnamesinde"de şirket ortakları olabilecek tüm olumsuzluklardan müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmuştur.

Ihale şartnamesinin eki olarak imzalanıp ihale evrakıyla beraber verilmiş olan (EK-1) ORTAK GiRiŞiM BEYANNAMESi VE YENi ŞiRKET KURMA TAAHHÜTNAME'sinde " ... vermiş olduğumuz müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde yeni bir Limited Şirket kurarak bu şirketin kuruluşunda hissedar olmayı ve şirket sermayesine iştirak etmeyi, ortaklığımızın yapımcı ve/veya işletmeci firmasmm en az %20 hisse ile kurulacak şirket sermayesinde hissedar olacağımızı ve sözleşme (yatırımm ve işletme) süresi boyunca bu hissesini (Sözleşmede belirlenen izin ve onaylar haricinde) koruyacağmı,, aksi takdirde sözleşmenin feshi ve sözleşme kapsamında verilecek tüm teminatların idare tarafından irat kaydı hususunu peşinen kabul ettiğimizi ... " ve " .... her birimizin akdolunacak sözleşmenin konusuna ve şümulüne girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşme nedeni ile ortaklığımıza teveccüh edecek vecibelerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımızı aksi takdirde sözleşmenin feshi ve verilmiş bulunan teminatlann irat kaydı hususlarında idarenin yetkili olacağını .... "denilerek, KKTC Devleti (işvereren) muhatap alacağı firmanın yapısını, ortakların şirketteki görevlerini yani temsil ve ilzam şeklini belirlemiştir.

Bunun sebebi ihaleyi alan ortak girişimin ve kurduğu şirketin; bilgi ve tecrübeye sahip olan

yeterlilik/deneyim sahibi olan ortağı tarafından işin başından sonuna kadar (yapımından işletmenin sonuna kadar) yönetilmesinin gerekliliğidir. Ayrıca deneyim sahibi olan ortak tüm olumsuzluklardan müştereken ve müteselsilen sorumlu oluyor ve şirketteki hisselerini işin başından sonuna kadar satamıyor, diğer deneyimsiz yani liyakat sahibi olmayan ortaklar istediği zaman hissesini işveren idareye sormadan dilediğine devredebilir. Böylece temsil ettiği hisse gurubunu da devir etmiş olacağı için şirketin yönetimi idarenin hiç bilmediği ve/veya tasvip etmeyeceği birilerinin eline geçebilir.Deneyim sahibi olan şirket işveren idarenin sigortası konumundadır. Eğer şirketin yönetim ve idaresi tamamen %80 lik deneyimsiz kısımda ise bu durum istenmeyen sonuçlar doğurabilir.Uluslararası kuruluşlarla ilişkileri ve bağımlılıkları olan ve son derece hassas bir iş olan havaalanı, işletmeyi ve inşaatı yapan şirketin (T&THavalimanı işletmeciliği inşaat San. ve Tic. Şir. Ltd) tecrübesiz ellerde yönetilmesi durumunda aşağıdaki örnek verilen durumlar vuku bulabilir;

• işveren olarak devletin gelir kayıplarına uğramasına,

• işletmenin zaafiyete düşmesine,

Havacılık şirketlerinin haksız rekabete uğramasına,

• Uluslararası havaalanı yapım ve işletme kurallarını (ICAO, IATAvs.} uygulayamama veya aykırı davranma sonucu Türk havayolu şirketlerinin bile Kuzey Kıbrıs'a uçmamasına,

• hatalı proje, inşaat ve işletme problemlerine,

• insan, bilgi ve mal kaçakçılığına,

• terörist saldırılara göz yumulması,

• kazaya sebebiyet verme,

• kazaya müdahale edememek,

• tedbirsizlik, acil durumların yönetilememesi,

• ekipmanların kurallara göre işletilmemesinden dolayı uçaklara, mallara, bagajların zarara uğratılmasına

• patlayıcı kontrol ekipmanlarının düzgün kullanılmaması

• bilgi kaçırılması, saklanması

• vergi kaçakçılığı vb geri dönülemeyecek zarar ziyana ve felaketlere;

• Ercan havalimanının kötü bir ün yapmasına yol açabilir.

ihaleyi alan Ortaklığın yapımcı ve/veya işletmeci firmasının yani projeyi, inşaatı ve işletmeyi

yönetmesi istenen deneyimli ortak Terminal Yapı'nın T&T Havalimanı işletmeciliği inşaat San. ve Tic.Şir. Ltd'nin yönetiminde olmaması, imtiyazlı imzaya sahip olmaması başta devletin maddi kayıplara uğraması yanında yukarıda dikkat çekilen noktaların yaşanma olasılığını doğurmaktadır tıpkı Berlin Havalimanı örneğinde olduğu gibi.

2. Sebep:

İhaleye katılabilmek için daha önce havaalanı yapmış olmak veya işletmiş olmak şartı aranmıştır. Bu madde ile rekabet sınırlandırılmıştır. Eğer bu şart aranmasaydı belki çok daha büyük bir rekabetin olduğu bir ihale olur, başka bir firma %47,80den daha fazla bir devlet payı önerebilirdi. Böylece devlet daha büyük bir menfaat elde edebilirdi.

KKTC yönetimi uluslararası kriterlerden hareketle havaalanı işini bilmeyenlerin ve hava alanı konusunda deneyimi olmayanların ihaleye katılmasını engelleyip haksız rekabeti engellemiş fakat ihale sonrasında yeterlik sahibi olan deneyimli ortağın imtiyaz şirketinin temsilinde imzasını aramamıştır. Ancak KKTC hükümeti Terminal Yapı'nın imza ve temsil yetkisi olmayan T&THavalimanı işletmeciliği inşaat San. ve Tic. Şir. Ltd şirketinin tüzüğünü kabul etmiştir. Böylece ihale şartnamesine aykırı bir şirketi kabul edip muhatap almaktadır.

SONUC:

Ercan ihale Şartnamesine ve liyakat/yeterlilik esaslarına aykırı hareket edilmeye çalışılması ve bazı çevrelerin bu yönde eğilim göstermesinden dolayı Ercan Havalimanı inşaat sürecinin fiyasko ve yıkım ile sonuçlanmasından endişe ediyoruz.

Süreci kaygı ile izlerken tüm yetkilileri hukuk'a, sağduyu ve ortak akıl'a davet ediyoruz.

Ercan ihalesini kazanan T&T Havalimanı işletmeciliği inşaat Sanayi Ticaret Şirketi Ltd ortaklığı içerisinde havaalanı inşaatı yapma ve işletme liyakatı ve yeterliliğine sahip tek ortak olan Terminal Yapı Yönetim Kurulu Başkanı ile üyeleri olarak süreç ve yaşanan son olaylar akabinde KKTC hükümetinin soruna hukuk ve ortak akıl/ekonomik akıl temelinde çözüm bulunmasına yönelik ortaya irade koyacağına ilişkin umudumuzu sürdürürken ihalede istenen "yapımcı ve/veya işletmeci deneyim sahibi ortak"hüviyetimizin aranmamasından ve herhangi bir karar yetkimiz olmamasından dolayı T&T Havalimanı işletmeciliği inşaat San. ve Tic. Şir. Ltd' deki ortaklığımızın anlamsız kaldığı ve bu duruma rağmen müşterek ve müteselsil sorumluluk üstlendiğimiz gerçeğinin altı çizmek istiyoruz.

Bu sebeplerle;

• T& T Havalimanı işletmeciliği inşaat San . ve Tic. Şir. Ltd in tüzüğünün sürecin devlet ve kamu menfaatlerini zarara uğratacak bir noktaya gelmesinden dolayı ortaya kanacak irade ile değiştirilerek şartnameye uygun hale getirilip, deneyim ve yeterlilik sahibi olan yapımcı ve/veya işletmeci ortak Terminal Yapı'nın "işletmeci şirket T& T Havalimanı işletmeciliği inşaat San. ve Tic. Şir . Ltd"nin temsil ve ilzamını Taşyapı ile müştereken üstlenmesinin sağlanmasıdır.

• ihale şartnamesine göre firmamız Terminal Yapı'nın ortaklığın yapımcı ortağı olması sebebiyle, yapılacak olan her türlü yazışma, proje, imalat, satınalma ve inşaat yapımının firmamızla müşterek onaydan sonra yapılmasının sağlanmasıdır.

• Aksi takdirde açılacak davalar işin gidişatına sekte vuracak, tarafımızdan ihalenin ve ortaklığın feshi yoluna gidilecektir.
banner360
Son Güncelleme: 30.03.2015 19:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184