Başbakan Ünal Üstel’in geçtiğimiz günlerde duyurduğu yükseköğrenimde kısmi afla ilgili yasa tasarısı, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla ilgili görüş ve önerilerin yirmi gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığı’na sunulması istendi.

Başbakan Ünal Üstel, 15 Ekim'de, çeşitli nedenlerle yükseköğrenim kurumlarından ilişiği kesilen öğrencilerin öğrenimlerine devam edebilmelerine fırsat yaratmak için kısmi af uygulamasının yürürlüğe konulacağını açıklamıştı.