Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), alımı yapılan yerli yemlik arpa ile buğdayın ürün bedeli olan 24 milyon 114 bin 497.50 TL’nin, 28 Haziran Salı günü hak sahibi zahire üreticilerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan yaptığı yazılı açıklamada, 30 Mayıs-3 Haziran döneminde alımının yapıldığı toplam 4,363.90 ton 2022 ürünü yerli yemlik arpa ile buğdayın ürün bedeli olan 24 milyon 114 bin 497.50 TL’nin 28 Haziran Salı günü itibarıyla hak sahibi zahire üreticilerinin Creditwest Bank Ltd. nezdindeki hesaplarına yatırılacağı duyuruldu.

TÜK ayrıca, 6 Haziran'dan itibaren alımını yapmakta olduğu zahirenin ürün bedelinin ödeme tarihlerinin de duyurulacağını bildirdi.