Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayınlayarak, herkes için erişilebilir ve eşitlikçi bir ülke inşa etmek amacıyla yenilikçi çözümler bulmak gerektiğini kaydetti; engelli bireylerin karar alma süreçlerine aktif katılımının sağlanmasının şart olduğunu belirtti.

Bu özel günün amacının, toplumun her alanında engelli bireylerin haklarının ve refahının teşvik edilmesi; engelli bireylerin durumu ile ilgili politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanındaki farkındalığın arttırılması olduğunu ifadeeden Savaşan, 2022 Dünya Engelliler Günü temasının, “kapsayıcı kalkınma için dönüştürücü çözümler: erişilebilir ve eşitlikçi bir dünyayı beslemede inovasyonun rolü” olduğunu belirtti.

-“Kamu Veri Merkezi engellilerimiz için büyük kazanım”

Savaşan, belirlenen temanın, engelli kişilerin katılımıyla yeni stratejiler geliştirmek üzere daha fazla kamu-özel sektör iş birliğinin gerektiğine, bunu yaparken de engelli bireylerin karar alma süreçlerine aktif katılımına odaklandığına işasret etti.

Bafra - Çayırova Anayolu’nda korkutan kaza Bafra - Çayırova Anayolu’nda korkutan kaza

-“Başbakanın hassasiyeti geliştirilecek politikalara ilham ve hız verecektir”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki gerçek problemin bu güne kadar engellilerin eşit vatandaş görülmemesi olduğunu kaydeden Savaşan, Evrensel ‘Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ doğrultusunda, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya başka herhangi bir alanda insan hak ve temel özgürlüklerinin tam ve diğerleri ile eşit koşullar altında kullanılması veya bunlardan yararlanılması önünde engelliliğe dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü ayrım, dışlama veya kısıtlamayı ortadan kaldırmak üzere gerekli bütün uygulamaları sağlayacak bilgi, eğitim-öğretim, sağlık, ulaşım, rehabilitasyon, istihdam, sosyal koruma, fonlandırma sistemlerinin, sosyal politikaların ve gereken yasaların bulunduğu ve uyguladığı bir devlet yapısının yaratılması gerektiğinin altını çizdi. Savaşan “inanıyorum ki Başbakan Ünal Üstel’in en yakın çalışma arkadaşlarını seçerken gösterdiği hassasiyet ülkemize örnek olacak ve geliştirilecek politikalara ilham ve hız verecektir” ifadelerini kullandı.