banner313
Hasan KURUMANASTIRLI
Hasan KURUMANASTIRLI
Yazarın Makaleleri
FETHİN ATSIZ BAYRAKTARLARI
FETHİN ATSIZ BAYRAKTARLARI Lefkoşa'nın fethinde bir değil beş bayraktar vardı. Beşinci Bayraktar Selimiye Camisine diken Kıbrıs gazisi seferine erişen Türk cengaveri idi. Diğer üç Bayraktar Lefkoşa'nın fethinde şehitlik mertebesine...
ÜÇÜNCÜ VE SON TAARRUZ YAPILMASI
ÜÇÜNCÜ VE SON TAARRUZ YAPILMASI Lefkoşa kuşatması, yedi hafta sürdü. Ortaçağın yeniden berkidilmiş kale bedenlerini, balyemez topları ile yakmak, su gibi cephane harcanmasına neden oluyordu. Anadolu dökümhanelerinde üretilen cephane, Silifke...
VENEDİK ASKERLERİ’NİN ÇIKIŞ HAREKETİ YAPMASI
VENEDİK ASKERLERİ'NİN ÇIKIŞ HAREKETİ YAPMASI Venedik askerleri, Türk ordusunun toprak sürme hareketlerini engel-lemek amacı ile 15 Ağustos'ta bir çıkış hareketi yapdı. Türkler'in öğle istirahetine çekildiği bir sırada,...
LEKOŞA’NIN BONBARDIMAN EDİLMESİ
LEKOŞA'NIN BONBARDIMAN EDİLMESİ Başkomutan Lala Mustafa Paşa, Cenk Tepesi (S.T.Marina) üzerine kazılan toprak mevzilere toprak yerleştirilerek, Lefkoşa'yı bombardıman etmeye başladı. Türk topçusunun ateşi iki gün devam etti. Fakat...
SAVAŞ DİVANININ TOPLANMASI
SAVAŞ DİVANININ TOPLANMASI Serdar Mustafa Paşa 4 Temmuz'da savaş divanını topladı. Divanda önce Serdar Lala Mustafa Paşa'nın Kıbrıs seferin de padişadın mutlak vekili olduğuna ilişkin ferman okundu.(9) Bu fermanın okunmasından...
TÜRK DONANMASININ HAREKET ETMESİ
TÜRK DONANMASININ HAREKET ETMESİ Kıbrıs seferine katılan Türk donanmasının, 25 kadırgadan oluşan öncü filosu 1570 Martının ortalarında Murad Reis komutasında İstan-bul'dan hareket etti. Bener Hakıı Hakeri bu filonun görevinin Rodos'ta...
TÜRLER’İN HAZIRLIKLARI
TÜRLER'İN HAZIRLIKLARI Türk Devleti, Kıbrıs'ın fethine karar verdikten sonra bir takım askeri, siyasal ve diplomatik girişimler yapdı. Kıbrıs'ın fethine gönderilecek kuvvetlerin başına altıncı vezir Lala Mustafa Paşa Başkomutan...
VENEDİKLİLER’İN HAZIRLIĞI
VENEDİKLİLER'İN HAZIRLIĞI Kıbrıs'taki Ortodoks Rum halkını köle durumuna düşürülmesi, Ada'yı üs olarak kullanan Hristiyan korsanların sürekli Müslüman Türk ticaret gemilerine saldırıp yağmalaması ve 1569'da Mısır'da...
KIBRIS HALKININ BAŞVURUSU
KIBRIS HALKININ BAŞVURUSU Kıbrıs'ta Katolik Venedik Yönetiminden, Ada'nın yerli halkı 'Ortadoks Rumlar” memnın değildi. Resmi dil İtalyanca olmuşdu. Kıb-rıs'ın 147.000 kişilik nüfusunun, 47.000'ni toprağa bağlı...
EKONOMİK NEDENLER
EKONOMİK NEDENLER Kıbrıs adası, dünya ticaretinin en önemli yollarından biri üzerinde yer almaktadır. Kıbrıs'ta üslenen Hristiyan korsanlar Türk ticaret ve hacı gemilerine saldırıp yağmalıyor, cana ve mala zarar veriyordu. Kıbrıs'ta...
OSMANLI TÜRK İMPARATORLUĞU VE KIBRIS
OSMANLI TÜRK İMPARATORLUĞU VE KIBRIS Osmanlı Türk Devleti ve Venedik ilşkileri Sultan Yıldırım Beyazıt devrinde başlamıştır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethinden sonra gelişmiştir. Çünkü İstanbul'un Türklern...
MISIR MEMLÜK TÜRK DEVLETİ VE KIBRIS
MISIR MEMLÜK TÜRK DEVLETİ VE KIBRIS Kıbrıs'ta 'Hilal ve Haç Kavgası” devam ediyordu. Kıbrıslı Hristi-yanlar kuzeyden Anadolu'ya, güneyden de Mısır'a hücum edip yağmalı-yorlardı. Arap kaynaklarına göre Memlük Türk...
TÜRK DEVLETLERİ VE KIBRIS
TÜRK DEVLETLERİ VE KIBRIS Orta çağda Moğollar'ın ortaya çıkması, doğudan-batıya doğru ilerleyip Türk-İslâm Dünyasını yakıp yıkmaları, korkunç bir katliam yapmaları, Hriştiyan Avrupa'da büyük ümitler uyandırır. Çünkü...
ANTALYA’NIN FETHEDİLMESİ
ANTALYA'NIN FETHEDİLMESİ 1204'de İstanbul'da bir Lâtin İmparatorluğu kurulmasıyla Bi-zans İmparatorluğu parçalanır. Bu parçalanmada Antalya ve çevresine Aldobrandini egemen olur.(2) Aldobrandini isimli İtalyan serkerdesi Kıbrıs...
KIBRIS LÜZİNYAN HAÇLI KRALLIĞININ KURULMASI
KIBRIS LÜZİNYAN HAÇLI KRALLIĞININ KURULMASI 1191'de İngiltere Kralı Aslan Yürekli Rişar, Haçlı Seferleri sırasında Kıbrıs adasını işgal etmişti. Rişar önce Kıbrıs'ı Templer şövalyelerine sattı. Adayı Templer şövalyelerinin...
TÜRK ALAYI KIBRIS’TA
Kıbrıs Türk'ü 1878 yılında Ada'nın İngiltere'ye devri ile birlikte kahraman Mehmetçiği uğurlamak zorunda kalmıştı 82 yıldır Kıbrıslı Türkler Mehmetçiğin özlemi ile yaşıyorlar ve için, için kan ağlıyorlardı. Kıbrıs...

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184