(Kamalı Haber) - Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Kanunsuz uyuşturucu madde alma verme ve tasarurufu suçları ile ilgili olarak yargılanan  Blessed Oman Albert’in aleyhindeki karar açıklandı. Sanık 24 adet mdma, 35 adet amfetamin, 40 adet yeşil reçeteli tramadol tasarrufundan yargılandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ni oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oybirliği ile vermiş olduğu kararı Soytaç okudu. Soytaç kararında şöyle dedi : “Sanığın kendi ikrarı, huzurumuzdaki olgu ve emareler doğrultusunda itham edildiği davalardan suçlu bulur mahkum ederiz. Sanığın itham edilerek mahkum olduğu birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü davalar 4/72 sayılı Uyuşturucu Maddeler Yasası tahtında olduğunu gözettiğimizde 28/16 sayılı Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında durumunu değerlendirmeye almayı uygun buluruz. Sanığın KKTC vatandaşı olmadığını değerlendirdiğimizde denetimli serbestliğe ilişkin müracaatını ilk önce 28/2016 sayılı yasanın 5(3)(C) maddesi kapsamında KKTC’de kalmak için mi yoksa tedavi olmak maksadıyla mı denetimli serbestlikten yararlanmak istediğini incelememiz gerekmektedir. Sanığın mahkum olduğu 6. davada 30.09.2021 tarihinde ikamet izinsiz olmasına rağmen davanın gündeme gelmesi üzerine derslerine hiçbir zaman katılmadığı Alphalec Language and Education Center isimli dil okuluna kaydını yaptırdığını görmekteyiz. Huzurumudaki olgulara ve şahadete göre sanık daha önce bir başka üniversitede kayıtlı bir öğrenci iken okul kaydını yenilemediğinden 30.09.2021 tarihinde ikamet izinsiz duruma düşmüştür. Hal böyleyken sanık suça karışarak huzurumuzdaki meselenin gündeme gelmesi üzerine dil okuluna kaydını yaptırmak suretiyle öğrenci ikamet izni çıkarılmasını sağlayarak denetimli serbestlik talebinde bulunmaktadır. İsmi belirtilen dil okulunun sorumlusu iki ay süre ile devamsızlığı bulunan öğrencilerini eğitim bakanlığına bildirmelerine rağmen huzurumuzdaki meselede sanık cezaevinde olması dolayısı ile bir istisna yaptığını söylemektedir. Eğitim almak için KKTC’ye gelen yabancı bir öğrencinin kendisini cezaevine düşürecek bir durum içine düşürmesi asla kabul edilebilir bir durum değilken okul sorumlusunun sanığın cezaevinde olmasını gerekçe göstererek istisna yaptığını söylemesi sanığın gerçekten de eğitim almak istediği hususunda ve ilgili dil okulunun yabancı öğrenci kabul etme politikası hakkında ciddi soru işaretleri yaratmaktadır. Bu sebeple bu hususun soruşturulması maksadıyla konunun Milli Eğitim Bakanlığının bilgisine getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz” dedi.

Adıyaman'daki otel enkazından canlı 1 kişi çıkarıldı Adıyaman'daki otel enkazından canlı 1 kişi çıkarıldı

Soytaç: “ Üzülerek görmekteyiz ki suç işleme eğilimindeki yabancı kişiler ülkemizde eğitim alma niyeti olmadığı halde okullarımızda kayıt yaptırmakta, ancak derslere katılmamaktadırlar. Bu yabancı kişiler bir süre sonra okul kayıtlarını yenilememelerine rağmen ihtiyaç duydukları anda tekrardan herhangi bir okula kayıtlarını yaptırarak ikamet izinsiz statülerini kolaylıkla yasal hale getirmekte ve KKTC’de kalmak için gerekli yasal zemine kavuşmaktadırlar. Eğitim kurumlarımızın suça eğilimli yabancı kişiler tarafından yasal ikamet izni almak adına istismar edilmesi neticesinde, ülkemizde öğrenci adı altındaki yabancı kişilerin suça katılım oranında bir artış olduğunu huzurumuzdaki davalardan gözlemlemekteyiz. Bu noktada ülkemizdeki huzur ve güven ortamının muhafazası adına eğitim kurumları yabancı statüde öğrenci kabul ederken gerekli titizliği göstermeleri noktasında önemli sorumluluklarının olduğunu hatırlatmak isteriz.” dedi.

 Yargıç Murat Soytaç, sanığın üçüncü kişilere uyuşturucu vermesi nedeniyle denetimli serbestlik talebini reddettiklerini açıkladı. Soytaç, uyuşturucunun gençler arasında yaygınlaşmış olmasının endişe yarattığına değindi. Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan  tüm hususlara değinip, oybirliği ile 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Kaynak: Kıbrıs Adalet