Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And oldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği ‘nin15'inci Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Dernek yönetim kurulu şöyle oluştu:

“Başkan Kazım And, Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebioğlu, Genel Sekreter Tuncer Karakurt, Teşkilat Başkanı Mustafa Kutruza, Dış İlişkiler Başkanı Taner Polat, Basın, Yayın Ve Protokol Başkanı Halil İnce, Muhasip Bülent Ecevit, Sosyal Hizmetler Başkanı Mehmet Beyazsaçlı, Faal Üye Saliha Emel Bilgi.

Denetleme Kurulu Başkanı Erdoğan Volkan, Üyeler Derviş Bozkurt Ve Hasan Kaymakam.”

Dernek başkanı And, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğine sahip çıkılarak, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, hiçbir siyasi parti veya ideolojinin peşinden gitmeden ve siyasi çıkar elde etmeye çalışmadan, üyelerin yasalardan doğan ve doğacak hak ve menfaatleri korunarak, gözetlenecek, geliştirilecek ve zor durumda olanlara imkanlar ölçüsünde yardım edileceğini” kaydetti.

And, Kıbrıs’ta Türk varlığını korumaya, yurt ve bayrak sevgisini yüceltmeye, toplumsal kalkınma ve toplumsal sorunların çözümüne, barış, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne katkı sağlayıcı etkinlikler düzenlerek  üyelerin birlik ve beraberliğinin sağlanacağını vurguladı.