banner348
banner349

Şahiner: “Samimiyetten uzak bir bütçe hazırlanmış gibi görünüyor”

11 Aralık 2019 Çarşamba 16:39
Şahiner: “Samimiyetten uzak bir bütçe hazırlanmış gibi görünüyor”
banner337
banner351

ŞAHALİ: “BU KAMUYU REFORME EDECEK BİR NİYET VAR MIDIR, HÜKÜMET OLARAK BU İRADEYİ KENDİNİZDE HİSSEDİYOR MUSUNUZ?”

MANAVOĞLU: “ELEŞTİRİ YERİNE BUNDAN SONRA NE YAPILACAĞININ VE HEP BİRLİKTE BU MEMLEKETİ İYİYE NEYİN GÖTÜRECEĞİNİN DÜŞÜNÜLMESİ GEREKİR”

DENKTAŞ: “’BENİM TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİM ÇOK İYİDİR’ DİYENLER BİR ‘BECERİKLİLİK’ GÖSTERMELİ”

ÖZDENEFE: “UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SADECE LİSE SEVİYESİNDE MÜFREDATA GİRDİ. İLK VE ORTAOKULLARDA DA GİRMELİ”

Cumhuriyet Meclisi’nde Başbakanlık bütçesi görüşmeleri saat 18.00 itibarıyla devam ediyor.

ŞAHİNER

Başbakanlık bütçesi konusunda söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun görevler ve sorumluluklarını dile getirdi.

Şahiner, Başbakanlık Denetleme Kurulu’na ayrılan bütçenin yeterli olmadığını söyledi.

İstatistik Kurumu’na yeterli kalemin ayrılmadığını dile getiren Şahiner, ülke ihtiyaçlarını dikkate alacak kaliteli, güncel, tarafsız istatistikler üretme misyonu ile tasarlanan kurumun daha yolun başında olduğunu belirtti.

Şahiner, turizm ve diğer sektörlerin sekteye uğramasının ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini belirterek, sorunlara çözüm getirmek için istatistiki bilginin önemli olduğunu ifade etti.

Şahiner, hangi dönemde hangi üründen ne kadar üretilip tüketildiğini ortaya koyacak bir mekanizma olmaması halinde sadece günün kurtarılabildiğini, kronik sorunlara köklü çözümler bulunamadığını söyledi.

DPÖ’nün görev ve misyonuna değinen Şahiner, bu kurumun devlet yönetimi için hayati önem taşıdığnı ancak kadrosu ve bütçesinin yetersiz olduğunu belirtti.

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin yapacağı çalışmaların önem arz ettiğini, yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Şahiner, ayrılan bütçenin önemli bölümünün personel giderlerine harcanacağını kaydetti. Şahiner, “Samimiyetten uzak bir bütçe hazırlanmış gibi görünüyor” dedi.   

Gençlik Dairesi’ne ayrılan bütçenin yetersizliğine değinen Şahiner, e-devlet alanında yapılacak yatırımların yerel kaynaklarla yapılabilmesini temenni etti.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Başbakan Ersin Tatar’ın dosyasına hakim olmadığı eleştirisinde bulunarak, Başbakanlığın hükümetin bütününden sorumlu olduğunu ve bütününe hakim olması gerektiğini kaydetti.

Kamu Görevlileri Yasası’na değinen Şahali, Kamu Görevlileri Yasası konusunda geçmişte yapılan çalışmaları anımsatarak, Kamu Görevlileri Yasası’nın bütünüyle değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Şahali, Kamu Görevlileri Yasası’nın akıbetinin ne olduğunu sorarak, iktidarda veya muhalefette bu yasanın geçirilmesi konusunda kararlılıklarını sürdürdüklerini vurguladı.

“Bu kamuyu reforme edecek bir niyet var mıdır, hükümet olarak bu iradeyi kendinizde hissediyor musunuz” diye soran Şahali, tüm kamu görevlilerinin hizmetinden maksimum düzeyde yararlanılacak bir Kamu Görevlileri Yasası’na ihtiyaç olduğunu söyledi.

E-devlet üzerinde yıllardır süren bir tartışma olduğunu ve kağnı hızıyla ilerleyen bu sürecin, hâlâ tamamlanamadığını belirten Şahali, e-devletin önemine değindi.

Genel Sağlık Sigortası’na ve entegre çiftçi kayıt sisteminin ilerletilmesine yönelik yapılan bazı çalışmalar olduğuna değinen Şahali, kişisel verilerin korunması ve iki ülkedeki sitemin farklılıkları nedeniyle, TC’de kurulu e-devlet sisteminin içine entegre edilmelerinin söz konusu olmaması gerektiğini vurguladı.

Bu konunun dikkatle takipçisi olacaklarını söyleyen Şahali, Personel Dairesi’nin veya Maliye Bakanlığı’nın bilgisinde olmayan personel olduğuna yönelik konuşmalar yapıldığını, ister BRTK, ister SÜTEK veya Genel Tarım Sigortası Fonu’nda istihdamların Maliye Bakanlığı onayıyla yapılması gerektiğini, Maliye’nin bilgisi dışındaki istihdamların gayrı yasal olduğunu kaydetti.

“Başbakan bundan bihaberse, bürokratlar ne yapıyor” diye soran Şahali, ortada şüphe uyandıracak bir durum varsa bunun Başbakanlık Denetleme Kurulu, Maliye Teftiş ve İnceleme Kurumu veya Sayıştay tarafından denetlenmesi gerektiğini söyledi.

banner341
Şahali, Başbakan Ersin Tatar’ın ülke gündemine hakimiyet sağlayamadığını ileri sürerek, sözleşmeli personel konusundaki personel giderleri konusunda astronomik artış konusunda izahat istedi.

Erkut Şahali, Başbakan’ın fotoğraflarının poster yapılarak devlet dairelerine asılmasını istediğini, “Ben kendi başbakanımın fotoğrafının espri malzemesi yapılmasını istemiyorum, maiyetinizdeki personeli bu konuda uyarın” dedi. 

Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi imar planının ne olacağını da öğrenmek istediğini ifade eden Şahali, “Başbakan’ın bu konuda tutumu nedir, imzayı atacak mısınız, atmayacak mısınız?” sorusunu yöneltti.

MANAVOĞLU

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu konuşmasında, Genel Kurul’da yapılan bütçe görüşmelerinin anlamsız olduğunu, çünkü alt komitede zaten bu konuların ele alındığını anlattı.

Eleştiri yapan milletvekillerinin başka başka konuları uzun uzun konuştuklarını ve süre kısıtlaması da olmadığını belirterek bu durumu eleştiren Manavoğlu, bütçe görüşmelerinde, son 3 seneye bakıldığında, karşılarına gelen kamu yapısının çok da dengesiz olmadığının görüldüğünü söyledi.

Eleştiri yapmak yerine, esas konuşulması gerekenin bundan sonra ne yapılacağının ele alınması ve gerçekçi önerilerde bulunulması olduğunu vurgulayan Gülşah Sanver Manavoğlu, hep birlikte bu memleketi iyiye neyin götüreceğinin düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

DENKTAŞ

DP Milletvekili Serdar Denktaş da, yıllardır var olan TC ile KKTC arasındaki kültürel, tarihsel, güçlü gönül bağınının zedelenmesinin kendisini üzdüğünü dile getirerek, hükümette bulunanların söylemleri nedeniyle; bunun “al-ver” ilişkisine dönmesini üzüntüyle izlediğini kaydetti.

Türkiye ile bağları yeniden güçlendirmek için yapılacak bir şeyler olduğuna değinen Denktaş, bunlardan birinin 1981’den beri Türkiye ile imzalanan protokollerin, Türkiye ile yeniden gözden geçirilerek imzalanması olduğunu kaydetti.

Türkiye ile mazot muafiyeti gibi, bugünkü konjonktüre uygun olmayan birçok protokol olduğuna işaret eden Denktaş, bu protokollerin yeniden gözden geçirilerek, iyi ilişkilerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Cari harcamalar için gelen rakamın kredi, altyapı için gelen kısmın ise hibe olduğunu, ancak bunun değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Denktaş, Kıbrıs sorunu sonuçlanırsa, bunun sıkıntı yaratabileceğini, gün gele hesaplaşabilmek adına bunun değişmesi gerektiğini kaydetti.

Anayolları TC katkısıyla, istimlak bedellerinin ise ülke kaynaklarıyla yapıldığını, bazen istimlak bedellerinin yolun yapılması için harcanan paradan daha fazla olduğunu anlatan Denktaş, bunun da değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Denktaş, “Benim Türkiye ile ilişkilerim çok iyidir” diyenlerin bu konuda bir “beceriklilik” göstermesini istedi.

ÖZDENEFE

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ise bu ülkenin birçok noktadaki gerçeklerinin belli olduğunu; kendi doğruları ile hükümetin doğrularının bir olmadığını sölyedi. Özdenefe, bugün gündemde, yapılan istihdamlar ve sözleşmeli personel giderlerindeki artış bulunduğunu belirterek, bu artışın  sebebini sordu.

Geleneksel medyaya verilen katkı payında yapılan kesintiyi eleştiren Özdenefe, Başbakan Ersin Tatar’ın sıra sıra dizilmiş fotoğraflarının parasının ne kadar olduğunu ve kimin ödediğini de sordu.

Özdenefe, bu konuda 15 Şubat 2018 tarihinde yayımlanan genelgeye dikkat çekerek, kimlerin fotoğraflarının nasıl asılacağının mevzuatla belirlendiğini anımsattı. 

Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar konusundaki görüşlerini de ifade eden Özdenefe, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonun yaptığı çalışmaların kamuoyuyla paylaşılmasının önemine işaret etti.

Ülkede, uyuşturucu ile ilgili olarak üç maymunun oynandığını söyleyen Özdenefe, uyuşturucu konusunun okul öncesi ve lise sona kadar müfredata konulmasına ilişkin çalışma yapıldığını, ancak şu anda sadece lise seviyesinde müfredata girdiğini söyledi.

Bu yıl uyuşturucu konusunun ilk ve ortaokullarda müfredata girmesi konusunda sevindirici bir haber beklediklerini ifade eden Özdenefe, KKTC genelinde madde deneme yaygınlığı konusunda bazı rakamlar ve araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi.

Uyuşturucu konusunda yapılan çalışmalara ve gizliliğin önemine değinen Özdenefe, bu konuda medya kuruluşları ve Başbakanlığa büyük görevler düştüğünü söyledi.

Uyuşturucu rehabilitasyon merkezi konusundaki çalışmalar hakkında Başbakan Ersin Tatar’dan bilgi isteyen Özdenefe, Devlet Laboratuvarı’nda çıkan yangın sonrasında kandaki uyuşturucu maddeyi tespit edebilecek cihazın alındığını, ancak cihaz için gerekli kitlerin alınmadığını, bu sebeple de rehabilite olacak kişilere düzenli testlerin yapılamadığını, dolayısıyla da bu konuda kontrolün sağlanamadığını kaydetti.

Fazilet Özdenefe, trafikteki denetimlerde sürücülerin kanında sadece alkole bakılmasının yeterli olmadığını, uyuşturucuya da bakılması konusunda gerekli düzenlemenin bir an önce yapılması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda yapılacak çalışmaları destekleyeceklerini ifade etti.

Son Güncelleme: 11.12.2019 20:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner350

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184