banner386
banner410

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi adli yılı açtı

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 2022-2023 adli yılı açılışını gerçekleştirdi. Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan ağır ceza heyeti huzurundaki açılış oturumunda, Savcı Ergin Atıcı, Attila Enver Etkin ve İbrahim Ruso, Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan ve Denetimli Serbestlik Kurulu üyesi polis Müfettişi Mustafa Hidayet mahkemeye bilgi verdi.

16 Eylül 2022 Cuma 17:11
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi adli yılı açtı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 2022-2023 adli yılı açılışını gerçekleştirdi. Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan ağır ceza heyeti huzurundaki açılış oturumunda, Savcı Ergin Atıcı, Attila Enver Etkin ve İbrahim Ruso, Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan ve Denetimli Serbestlik Kurulu üyesi polis Müfettişi Mustafa Hidayet mahkemeye bilgi verdi.

Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde 1 Ocak 2022tarihinden 16 Eylül 2022 tarihine kadar 951 adet Cürüm Dosyası tanzim edildiğini belirterek, bu dosyaların 540 âdetinin mahkemeye sevk edildiğini, 411 âdetinin ise tahkikat altında olduğunu kaydetti.

Beşerler, şöyle devam etti:

“Geçen yılın ayni dönemi ile kıyasladığımız zaman geçen yılın ayni döneminde bölgemizde 788 cürüm suçu işlenmişti. Bu da geçen yıla göre bu yıl cürümlerde % 20.6 oranında bir artış olduğunu göstermektedir. Özellikle askeri yasak bölgeyi ihlal, Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket, Mahkeme emrine riayetsizlik, uyuşturucu madde tasarrufu ve taşıma, bina açma ve sirkat gibi suçlarda artış olduğu görülmektedir. Yine ayni tarihler arasında bölgemizde 575 kabahat meselesi meydana gelmiştir. Bu meselelerle ilgili soruşturmalar da devam etmektedir. 411 meselenin soruşturması tamamlanıp Mahkemeye sevk edilmiştir. 164 meselenin ise tahkikatı halen devam etmektedir. Kabahat meselelerinde geçen yılın ayni dönemi ile mukayese yaptığımız zaman geçen yıl 596 meselemiz olmuştu. Geçen yılla orantıladığımız zaman kabahatlarda da küçük de olsa % 3.5 oranında bir düşüş olmuştu. Bu da cürümlere göre kabahatlarda sevindirici bir yön olmaktadır. Yine Müdürlüğümüzün yürüttüğü soruşturmalarla ilgili olarak bugün itibari ile Merkezi Cezaevinde 172 hükümsüz tutuklu bulunmaktadır. Bu 172 hükümsüz tutuklunun büyük çoğunluğu 43 mesele ile uyuşturucu madde, 43 şahıs ile uyuşturucu madde birinci sırada gelmektedir. Daha sonra sırası ile ev bina açma suçlarından hükümsüz tutuklular içerdedir. Sirkat meselesi, uyuşturucu madde söylemiştim ve cinsel suçlarla ilgili şahıslar hükümsüz olarak Cezaevinde bulunmaktadır. Müdürlüğümüzün Karakollarındaki tutuklulara gelince bugün itibariyle Lefkoşa Polis Müdürlüğü Karakollarında 7 kişi tutuklu bulunmaktadır. Bu tutuklular bir tanesi katle teşebbüs suçundan tutukludur. Bir tanesi Ağır Yaralanmalı trafik kazası yapmaktan tutukludur. Bir tanesi uyuşturucu madde suçundan tutuklu, bir vahim zarar suçundan, bir gümrüksüz mal tasarrufu suçundan ve iki

de sirkat suçundan tutuklularımız bulunmaktadır.”

Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasında olan olaylarla ilgili Güzelyurt Polis Müdürü Barış Sel, bilgi verdi.

Barış Sel, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasında Cürüm dosyası olarak 156 tane dosya mevcut olduğunu, 01.01.2022 ile 15.09.2022 tarihleri arasında bunların 96 tanesinin mahkemeye sevk edilip,  60 tanesi dosyanın ise şu an tahkikat altında olduğunu belirtti.

 Sel, şöyle devam etti:

 “Yine ayni dönemde kabahat dosyası olarak 199 adet dosya tahkikat edilmiştir. 152 tanesi Mahkemeye sevk edilmiştir. 47 tanesinin şu an tahkikat altındadır. Onların da bekleme sebebi bir öncekilerle aynidir gecikme yoktur bu dosyalarda. Yine trafik dosyası olarak baktığımızda 1318 adet trafik dosyası tanzim edilmiştir. Bunların 1250 adeti Mahkemeye sevk edilmiştir. 68 adeti de şu an tahkikat altındadır. Onlarda da herhangi bir gecikme mevcut değildir. Kayıtlı Emare sayımıza baktığımızda 2022 yılı itibariyle 92 adet kayıtlı Emaremiz mevcuttur. Tutuklu sayısına baktığımızda 01.01.2022 -15.09.2022 tarihleri arasında genel olarak 213 kişi değişik suçlardan dolayı tutuklanmıştır. Şu an hücrelerimizde mevcut 2 tutuklu vardır. Bunların da tutuklu olma sebepleri ihraçtan dolayıdır. Bakanlar Kurulu Kararı ile. Yine sorumluluk sahamızda ayni tarihleri kapsayan dönemde 10 adet hükümsüz tutuklu bulunmaktadır. Hükümsüz tutuklulara ait olarak 10 adet dosya tanzim edilmiştir. Meselelere ait tafsilat şu şekildedir. Ağır Ceza mesele olarak bir Alt Mahkeme uhtesinde olan mesele sayısı 5, askeri Mahkeme uhtesinde olan mesele sayısı 3 yani toplam 9 dosya tanzim edildi. Bir dosya 2 Sanıklı olduğu için bu şekilde bir tanzim yapılmıştır. Bu dosyalarda da herhangi bir gecikme yoktur”

Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, cezaevinde toplam 797 tutuklu bulunduğunu belirtti.

Erdoğan şöyle devam etti:

“Şu anda Cezaevi ile ilgili yeni ve eski bina olarak ikiye ayrılmış bulunmaktadır. Yeni Cezaevimizde 153 erkek, 23 kadın bulunmaktadır. Bunlar pandemi sürecinde buraya getirilen ve 7 ile 10 arası orda kalması gereken insanlardır. Tüm Cezaevimizle ilgili bilgi vermem gerekirse şu anda Ağır Ceza’lı mahkum 154 erkek, 9 kadın, Ağır Cezalı genç mahkum 8 erkek, Yabancı uyruklu Ağır Cezalı mahkum 42 erkek, toplam 204 erkek ve 9 kadındır. Hafif Cezalı Mahkumlarımız ise 49 erkek, 2 kadın, hafif cezalı genç mahkumlarımız 2 erkek, 1 kadın yabancı uyruklu hafif cezalı mahkumlarımız 28 erkek, 6 kadın toplam 79 erkek, 9 kadın hükümlülerin toplamı toplam 283 erkek 18 kadındır. Hükümsüz olarak 171 erkek 10 kadınımız bulunmaktadır. Hükümsüz genç mahkumumuz 22 erkek, 3 kadın, yabancı uyruklu hükümsüzler 262 erkek, 28 kadın olmak üzere toplamda 455 erkek, 41 kadın olmak üzere 496 kişi bulunmaktadır. Toplam yekünümüz ise KKTC mahkumu 166 erkek, 11 kadın, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 172 erkek 12 kadın. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC 66 bayan, yabancı uyruklu 332 erkek, 34 kadın, yekünümüz 738 erkek 59 kadın ve Cezaevinin bugünkü mevcudu 797’dir. Bizim en büyük sorunumuz Sayın Başkanım ve Muhterem Heyetim 141 tane mülteci durumunda olan tutuklu ve hükümlülerimiz bulunmaktadır. Bunlar Cezaevi için büyük külfet olmaktadır. Her birimiz bugünkü ortamdaki günlük giderleri Cezaevi için 254 Lira’dır. Ayrıca bu insanlar için 20,000 ve artık 80, 90 ,100 yani ülkenin uzaklığına göre bir ağır bilet parası bulunmaktadır. Bunları Devletimize büyük külfetler olmaktadır. Bu konuda bir çalışma yapılırsa çok memnun oluruz”

Savcı Ergin Atıcı, 8 Ağustos tarihinde bir önceki Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Adli Yılını yine burada kapattıklarını belirterek, bu süreçte 26 yeni dosyanın ağır cezaya havale edildiğini belirtti.

Atıcı, şöyle devam etti:

“Yeni yıla 130 dosya ile başlıyoruz. Az önce Muhterem Tanıklar Muhterem Mahkemenize yine bilgiler ve sayılar aktarmıştır. Bazen rakamlar küçük ayrıntı olabilir ama aslında bu yolun ne kadar zorlu bir süreç olduğunun tek açıdan bir resmidir. Yine burada yeni ve yine zorlu bir yola çıkıyoruz. Bu zorlu yol da Muhterem Mahkemenizin yolu adalet ağı ile örebilmesi için İddia Makamı olarak biz size maksimum yarar ve faydayı sağlamak için burada olacağız. Yargıyı etkileyecek tüm paydaşların en üst seviyede Yargının işleyişine etki edeceği, fayda sağlayacağı, sorunsuz ve hayırlı bir adli yıl olmasını Muhterem Meslektaşlarım adına ve İddia Makamı olarak temenni ederim.”

Başkan Fadıl Aksun, 39 gün önce kapanış seramonisi yaptıklarını belirterek, kapanışta belirttikleri sorunların bu kısa sürede zarfında giderilebilecek sorunlar olmadığının altını çizdi.

Aksun şöyle devam etti:

“Öyle bir beklentimiz yok. Ancak şu an için huzurumuzda olan 2 Polis Müdürü, bir de Merkezi Cezaevi Müdürü ile ilgili olarak şunları söylememiz gerekir ki tahkikat altında olan suçlarda özellikle Karakollarda ve Polis Müdürlüklerinde tutuklu bulunan kişilerle ilgili Mahkememizin beklentisi İnsan Haklarına ve Yargıç kaidelerine en iyi şekilde riayet edilerek bu sürelerin geçirilmesidir. Yine Merkezi Cezaevinde de sorunların farkındayız. Ama insan hayatına, insan onuruna, yaraşır bir tutukluluk veya hükümlülük geçirilmesi de bizim açımızdan esastır. Şöyle bir gerçeklik var ki biz Sanıkları mahkum ettikten sonra Cezaevine teslim ederiz. Ancak bir şekilde onların bu süreler sonucunda topluma iyileşmiş, rehabilite edilmiş şekilde geri dönmeleri beklentisi ile bu cezaları veririz. Dolayısı ile, bir nevi bu Sanıklar Cezaevine bizim emanetimiz gibidirler. Dolayısı ile bu emanetimizin de en iyi şekilde gözetilmesi ve rehabilite koşullarının üst düzeyde sağlanması gerekir. Bu açıdan da Cezaevi Müdürümüze de bu hususu belirtmek isteriz. Tabii ki, çok ciddi sayıda suç işlenir onun da farkındayız. Tabii ki bir suçu önleme açısından ne Mahkeme, ne Savcılık, ne de Polis birebir önleyici konumda değildir. Bir çok paydaş vardır. Bu paydaşların kimler olduğunu şu an tekrar zaman kaybı olmaması açısından tekrar etmemize gerek yok. Kapanışta söyledik. Tüm paydaşların ayni anda bu mücadeleyi vermesi lazım. Tabii ki mücadele verilmediği ve suç işlendiği takdirde de Mahkememiz görevini en iyi şekilde yapmaya çalışacaktır. En acil bir şekilde huzurumuzdaki sayıları dikkate aldıktan sonra, Ağır Cezanın ileriki oturumunu açacak yeterli veri ve dava sayısı olduğuna kanaat getirir hayırlısı ile yeni sezonu açarız.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184