BAŞBAKAN POLİS TERFİLERİ İLE İLGİLİ NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

POLİS TERFİLERİ İLE İLGİLİ KAMUOYU BAŞBAKAN YORGANCIOĞLU NDAN AÇIKLAMA BEKLİYOR.

BAŞBAKAN POLİS TERFİLERİ İLE İLGİLİ NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

POLİS TERFİLERİ İLE İLGİLİ KAMUOYU BAŞBAKAN YORGANCIOĞLU NDAN AÇIKLAMA BEKLİYOR.

07 Eylül 2013 Cumartesi 20:03
BAŞBAKAN POLİS TERFİLERİ İLE İLGİLİ NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
 


BAŞBAKAN YORGANCIOĞLUNUN SKANDAL OLAY İLE İLGİLİ NEDEN SUSTUĞU MERAK EDİLİRKEN REFORM , ADALET VE ŞEFFAFLIK İLKELERİ TEMELİNDE TOPLUMSAL UMUT OLARAK KURULAN HÜKÜMETİN, ŞAİBELİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN POLİS TERFİLERİ İLE İLGİLİ NE GİBİ BİR TAVIR ORTAYA KOYACAĞI MERAKLA BEKLENİYOR.

Polis Hizmetleri Komisyonu kararı ile gerçekleştirilen terfilerin Anayasa’ya uygun olmadığını belirten Hukuk çevreleri, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’nun yapılan hatayı düzeltmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen terfiler ile ilgili tartışma devam ediyor. Polis Hizmetleri Komisyonu kararı ile 8 Polis Müdür Muavinliği’nden Polis Müdürlüğü’ne; 18 kişi Polis Başmüfettişliği’nden Polis Müdür Muavinliği’ne; 33 kişi Polis Müfettişliği’nden Polis Başmüfettişliği’ne; 57 kişi Polis Müfettiş Muavinliği’nden Polis Müfettişliği’ne; 44 kişi Polis Çavuşluğu’ndan Polis Müfettiş Muavinliği’ne ve 150 kişi Polis Memurluğu’ndan Polis Çavuşluğu’na terfi ettilmişti.

Mevcut Yasa Uygulansa Hiç Sorun Olmayacaktı !!

KKTC Polis Örgütü himayesinde, en son gerçekleştirilen terfiler için; mevcut yasaya bağlı kalınmış olunsaydı sorunun olmayacağına vurgu yapan Hukukçular, mevcut Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası ve bu yasaya bağlı Tüzük, terfi almaya aday herhangi bir Polis Mensubunun, 100 Puan üzerinden olacak şekilde iki ayrı değerlendirme neticesinde sıralamaya yerleştirilir vurgusuna dikkat edilmesi gerektiğini belirttiler. Söyleki,,

1) 100 Puanın 60’ını oluşturacak olan Sicil Ortalaması..

2) 100 Puanın 40’ını oluşturacak olan Sözlü Yarışma Sınavı..

Bu iki değerlendirme neticesinde, 100 Puan üzerinden en az 60 ve daha fazla Puan toplayanlar en yüksekten en düşüğe olmak üzere sıralanır ve örneğin Aday sayısı 300, münhal sayısı da 150 ise; sıralı listede 1’inci sıradan 150’inci sıraya kadar olanlar terfi almaya hak kazanırlar denildi. (Polis Örgütü Sınav Tüzüğü Madde 13..)

ANAYASAYA AYKIRI BİR DURUM VAR

Polis Örgütü’ne bağlı Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından en son yapılan terfilerde izlenilen usulün böyle olmadığı belirtilirken, ortada, Anayasa ve Yasalara aykırı bir durumun söz konusu olduğu ileri sürüldü.

LİSTE ISRARLA KAÇIRILDI İDDİASI

Komisyonun, 100 Puan üzerinde olan ve 60’ını Sicil Ortalaması’nın, 40’ını da Sözlü Yarışma Sınavı’nın oluşturduğu değerlendirme neticesinde, ortaya çıkan sıralamaya riayet etmediği; herhangi bir Yasa’da yeri olmayan ve tamamen haksızlık içeren sebeplerle keyfi bir şekilde Adaylar arasında ayırımcılık yaparak terfi mekanizmasının çalıştırıldığı öne sürüldü. Ayrıca Komisyonun, ilgili listeyi; herhangi bir kişi ve/veya makam ve/veya kuruma ibraz etmekten ısrarla kaçındığına da vurgu yapıldı..

GÖZLER ÖNÜNE SERİLMEYE ÇALIŞILDI

Hukukçular tarafından verilen örneklerde de konu tüm çıplaklığı ile gözler önüne serilmeye çalışıldı.Hukuk çevrelerin yaptığı açıklama aşağıdadır.

Yapılan örneklemede toplam puan sonuçları neticesinde; Puan olarak en yüksekten en düşüğe göre olan sıralama listesinde; (Not: Aşağıdaki Liste, Örnek Listedir)

1.Sırada’daki Aday---- Terfi almıştır..

2.Sırada’daki Aday---- Terfi almıştır..

3.Sırada’daki Aday----Terfi almamıştır.. Herhangi bir yerde yazılı olmamak kaydı ile sebebi; Puan Sıralamasına göre terfi alması gereken bu Aday, geçmiş yıllardan bir Uyarma cezası mevcut olduğu için terfi almayacaktır. (Polis Yasası ve Tüzüğü’nde, Derece Yükselme (Terfi) kriterleri arasında ‘önceden mevcut disiplin cezası varsa Puanı terfi almaya yeterli dahi olsa; kesinlikle saf dışı edilecektir’ gibi Madde YOKTUR!!) veya (KKTC Anayasası dahi emretmektedir ki, bir kişi ayni suçtan iki kez ceza alamaz, yani Puanı terfi almasına yeterli olan bir Polis Mensubu; hem yıllar evvel disiplin cezası alıp bir kez cezalandırılacak, hem de günü geldiğinde terfilerde saf dışı bırakılarak ikinci kez cezalandırılacak). (Bu durumdaki bir Aday, gayr-i kanuni olarak saf dışı bırakılıp, aslında terfi almayacak olan bir Aday; Komisyon Üyeleri kontenjanından yine gayr-i kanuni olarak listeye eklendi)

4.Sırada’daki Aday---- Terfi almıştır..

5.Sırada’daki Aday---- Terfi almıştır..

6.Sırada’daki Aday---- Terfi almıştır..

7.Sırada’daki Aday---- Terfi almıştır..

8.Sırada’daki Aday----Terfi almamıştır.. Herhangi bir yerde yazılı olmamak kaydı ile sebebi; Puan Sıralamasına göre terfi alması gereken bu Aday, ailecek sol görüşlü bir partinin üyesi ve/veya sempatizanı olduğu için terfi almayacaktır. (ne Polis Yasası ve Tüzüğü’nde, ne Anayasa’da, ne de başka herhangi bir Yasa’da; Derece Yükselme (Terfi) kriterleri arasında ‘kendisinin ve/veya ailesinin siyasi görüşleri, şu veya bu kesim yönünde ise herhangi bir şekilde terfi alamaz’ gibi Madde YOKTUR!!) (Bu

durumdaki bir Aday, gayr-i kanuni olarak saf dışı bırakılıp, aslında terfi almayacak olan bir Aday; Komisyon Üyeleri kontenjanından yine gayr-i kanuni olarak listeye eklendi)

9.Sırada’daki Aday---- Terfi almıştır..

10.Sırada’daki Aday---- Terfi almıştır..

11.Sırada’daki Aday----Terfi almamıştır.. Herhangi bir yerde yazılı olmamak kaydı ile sebebi; Puan Sıralamasına göre terfi alması gereken bu Aday, herhangi bir olaydan ötürü PGM tarafından aleyhinde bir soruşturma yürütüldüğü için terfi almayacaktır. (Polis Yasası ve Tüzüğü’nde, Derece Yükselme (Terfi) kriterleri arasında ‘aleyhinde herhangi bir sebepten dolayı soruşturma açılan bir Polis Mensubu herhangi bir şekilde terfi alamaz’ gibi MaddeYOKTUR!!) kaldı ki; (böylesine bir kriter ile terfi vermeme kararı alan Polis Hizmetleri Komisyonu’nun 6 üyesinden 1 tanesi olan Polis Müdürü Hasan BEYAR aleyhinde de halde hazırda ‘Gümrüksüz Mal Tasarrufu’ suçu dolayısıyla PGM soruşturması mevcuttur ve halen devam etmektedir).. (Bu durumdaki bir Aday, gayr-i kanuni olarak saf dışı bırakılıp, aslında terfi almayacak olan bir Aday; Komisyon Üyeleri kontenjanından yine gayr-i kanuni olarak listeye eklendi) (https://www.adabasini.com/haber/kktc-ercan-gumrugunde-skandal-mi-4548.html) ‘Kendileri ayni durum içerisinde olabilir ama başkaları asla olamaz’ düşüncesi ne kadar doğrudur? Denildi.

Hukukçular açıklamasına devamla İşte böyle bir durumda, toplam puanlamaya göre terfi hakkı kazanan Adaylar, herhangi bir yasada

olmayan şekilde; keyfi olarak ve de ayırımcılık yapılarak saf dışı bırakılmışlardır. Oysa, sadece ve sadece yasaya bağlı kalınarak; listedeki sıralamaya göre terfiler verilmiş olunsaydı şuan hiçbir sorun olmayacaktı.. Artık karar verilmeli, üstün olan Yasa ve Hukuk mu; yoksa yetkiyi elinde bulunduranların keyfi ve yanlı kararları mı?

İLGİLİ ÇEVRELER BAŞBAKAN YORGANCIOĞLU’NU GÖREVE ÇAĞIRIYOR

İlgili çevreler Başbakan Özkan YORGANCIOĞLU’ndan, bir skandala dönen terfiler konusundaki taleplerini ise şu şekilde sıralıyorlar:

a. Öncelikle kesin ve şeffaf bir sonuç belirlenene değin, ilgili terfileri dondurmak ve ardından da Polis Genel Müdürlüğü’nden toplam Puanların gösterildiği listeyi istemek..

b. Bu listenin, terfi almaya Aday olan tüm Polis Mensupları’na ibraz edilmesi talimatını vermek..

c. % 40’lık Sözlü Yarışma Sınavı’nda, kendisine sorulan soruyu cevaplayamayan veya yanlış cevap veren ve yayınlanan listede terfi alan bir

Aday’ın; ne sebeple ve hangi yasaya dayanılarak derecesinin yükseltildiğinin açıklamasını istemek..

d. Ayni şekilde, % 40’lık Sözlü Yarışma Sınavı’nda kendisine sorulan soruyu cevaplayan ve % 60’lık Sicil Puanı ile 100 üzerinden olan toplam Puanı bakımından terfi almaya hak kazanan; ancak herhangi bir Yasa’da belirtilmeyen bir sebeplerle saf dışı bırakılan bir Aday’ın; hakkını alabilmesi için gerekli girişimleri başlatmak..

e. Günün sonunda da, listenin Yasalar’a uygun olarak yayınlanması talimatını vermek..

Aksi halde, hakkını aramak amacıyla Mahkeme’ye başvurmak zorunda kalan Polis Mensupları; hem Maddi açıdan, hem de Zaman açısından büyük zarara uğrayacaklardır. İşte, çiçeği burnunda Başbakan için bir Milad fırsatıdır. Ve artık bu ülkede sadece Hukuk üstün olmalı denildi...

Son Güncelleme: 07.09.2013 20:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Haksızlığa uğrayan polis 2013-09-07 21:45:51

Başbakanımıza güveniyoruZ

Avatar
polis eşi 2013-09-08 02:09:59

başbakana güveniyoruz

Avatar
Açık İsmini Yazarsa Disiplin Cezası Alacak Olan Herhangi Bir Polis 2013-09-08 02:10:01

sonuçta ortada bir usulsüzlük var ve başbakan bu duruma müdahale edip; hak ve hukuğun yerine getirilmesini sağlamalıdır..

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184