GÖZLER KKTC MERKEZ BANKASINDA...

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Bankacılık yasası uyarınca herhangibir soruşturma altındaki yönetim kurulu üyelerinin görevlerini sonlandırmak sorumluluğu ve yetkisi KKTC Merkez Bankasındadır.
Banka Hissedarlarından ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Metin ERKMAN, Sibel ERKMAN ve Çiğdem ERKMAN yurtdışına kaçtıkları için haklarında tutuklama kararı çıkarıldı.
Yine Banka Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kazım ERKMAN  , eşi Banka hissedarı Halide ERKMAN,  kızları Yönetim Kurulu Üyesi Eda ERKMAN ve Betül ERKMAN sahte evrak düzenleme başta olmak üzere birçok bankacılık suçundan yurtdışına çıkışları yasaklanarak teminatla serbest kaldılar.
Aleyhlerinde soruşturma ve yargılama süreci başlayan Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Bankacılık yasasına istinaden görevden alınması gerekirken İlgili kişiler banka içerisinde benzer suçlarla ve yargılandıkları suçlarla ilgili hertürlü bilgi ve belgeyi imha edecek şekilde görevlerine devam etmektedir.
KKTC Merkez Bankasının yetkilerini kullanarak ve sorumlulukları gereği olan görevini süratle kullarak ilgili zanlıların bankadaki görevlerinden el çektirilmeleri gerekmektedir.


Konuyla ilgili yasa maddesi şu şekildedir :

Banka Kurucusu Olma Koşulları

6. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, banka kurucusu olma koşulları aşağıdaki gibidir;

(1)    Gerçek kişi hissedarlar için:

(A)    Affa uğramış ve/veya sabıka kaydı silinmiş olsa bile;

(a)    Herhangi bir yasa kuralına aykırılıktan bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmış olmaması,

(b)    Ceza Yasası veya diğer yasalar uyarınca Devletin egemenlik, güvenlik ve saygınlığına,  Anayasal düzene karşı işlenen suçlar, taammüdenkatillik, taammüden katilliğe teşebbüs, adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs etme, cinsel saldırı, cinsel taciz, cinsel tecavüz ve bu suçlarateşebbüs etme, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, Resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, vergi kaçırma suçlarından, bu suçlara iştirakten suçlu bulunmamak, itibarı iade edilmemiş müflis, hilekârlık gerekçesiyle şirket yönetmekten men edilmiş olmamak, Şans Oyunları Yasası, Uyuşturucu Maddeler Yasası, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası veya bu Yasalar altında çıkarılan mevzuat kurallarına aykırılıktan yargılanıp mahkum edilmiş olmaması,

(c)    Finansal kuruluşlara ilişkin mevzuata aykırılıktan yargılanıp mahkum edilmiş olmaması,

(B)    Yukarıdaki (A) bendinde belirtilen suçlar nedeniyle halen süren bir soruşturma, kovuşturma veya devam eden bir davası olmaması,