Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı (2)

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bazı tezkereler görüşüldü.

İlk olarak 2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere kabul edildi.

Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Eğitim Araştırma Yerleşkeleri (ASBÜ-KKTC) Kurmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi görüşülerek, oyçokluğuyla kabul edildi.

Ardından Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesinin Başkanlığına UBP milletteki Resmiye Eroğlu Canaltay oybirliğiyle seçilmesine yönelik tezkere bilgiye sunuldu.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısının komitede ivediliğine yönelik tezkere de oybirliğiyle kabul edildi.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 62. madde tahtında söz alarak, son günlerde bazı yasaların gündeme gelmesiyle düşünceyi açıklama ve basın özgürlüğü üzerinden ciddi tartışmalar yaşandığını, gazetecilerin eylemler yaptığını söyledi.

Erhürman, doğrunun çok tartışmalı bir şey olmaması gerektiğini ancak doğrunun fikir ayrılığı olarak lanse edilmeye çalışıldığını belirtti.

Devleti yönetenlerin 'Cumhurbaşkanlığı’na hoşnutsuzluk yaratan’ maddenin ceza yasasında zaten bulunduğunun söylediğini belirten Erhürman, “Ya cehalet ya da yalan vardır. Şu anki Ceza Yasası’nın içinde Cumhurbaşkanlığına hoşnutsuzluk yaratmayı düzenleyen bir madde yoktur” dedi.

Erhürman, 2007’de CTP döneminde yapılan bir değişiklikle hoşnutsuzluk ve soğukluk maddelerinin yasadan çıkarıldığını söyleyerek, Cumhurbaşkanına hakaret ve devleti aşağılamak olarak değiştirildiğini, bugün getirilen yasa tasarısının ise Cumhurbaşkanına veya yasayla kurulmuş devlete nefret uyandırma, soğukluk ve hoşnutsuzluk yaratma gibi kelimeler içerdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ile devletin özdeşleştirilmeye çalışıldığını söyleyen Erhürman, “Gerçek ne? Eğer gerçeğin ne olduğu konusunda uzlaşamazsak, gerçek tartışmalı hale gelirse konuşmanın bir anlamı kalmaz” dedi.

Erhürman, getirilen maddelerde yer alan kelimelerin “çağdaş değil ilkel olduğunu” söyledi.

Yasa tasarılarının komitede üstünde çalışılacak ve komitelere yakışacak metinler olmadığını savunan Erhürman, yasa tasarılarının geri çekilerek basın kuruluşlarıyla çalışılması önerisinde bulundu.

Erhürman, ekonomik sorunlar konuşulması gerekirken, bu konuların konuşulmakta olmasını eleştirdi.