Tarım Dairesi, 14-20 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği'nde kullanılan pestisit kalıntı limitlerine göre değerlendirildi.

Buna göre, ithal ürünlerde 71 numunede 64 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 7 ürüne rastlanıldı. 

Onbaşı işl. Ltd. ait havuçlar ile Svs Tic. Ltd. ait havuç ve sultani üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edilecek.

Halil Kasap Paz. ait havuç ve armut ile Bekir Cura’ya ait havuçta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha veya menşeine iade edilecek.

Yerli ürünlerde 15 numunede 15 numune temiz bulunurken limit üstü bitki koruma ürününe rastlanılmadı.