KTAMS, ülkede 30 Kasım 2022 tarihi itibari ile 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 11 bin 153 TL olduğunu, asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın 2 bin 553 TL’ye çıktığını açıkladı

Ani ölüm! Ani ölüm!

Açıklama şöyle:

KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 30 Kasım 2022 tarihi itibariyle açlık sınırı 11153 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 94,51 TL, aylık 2835,30 yetişkin bir erkek için günlük 99,39 aylık 2981,70 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 105,76 aylık 3172,80 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 72,10, aylık 2163 TL’dir.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 11153 TL’dir.   Asgari  ücretle  açlık sınırı arasındaki fark  2553 TL’ye çıkmıştır.   

 İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2022’nin KASIM ayında  %2,48  son beş ayda (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım) %29,38 son 11 ayda %86,14 bir yılda da %114.35 enflasyon meydana gelmiştir  Özellikle elektriğe  akaryakıta, tüp gaza,  ekmeğe, süt ve süt ürünlerine  yapılan  yüksek oranlı zamlar halkın adeta belini bükmüştür.

Sendikalarımızın ısrarlı taleplerine rağmen 2022 yılının ilk altı ayında   hayat pahalılığı % 56.76 olmasına rağmen asgari ücrete % 41.21 artış yapılmıştır. On bir aylık hayat pahalılığı göz önüne alındığında asgari ücretlilerin  şu anda  %44.93  kayıbı olduğu ve bu kesimin resmen açlıkla karşı karşıya olduğu görülmektedir.  Talebimiz asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış verilebilmesi yönünde yasal düzenlemenin acilen yapılması, asgari ücret belirleme kriterlerinin güncellenmesi ve Asgari Ücret Tesbit Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesidir. Ayrıca özel sektör çalışanlarının patronların insafına terk edilerek sömürülmesinin önüne geçilmesi için özel sektöre sendikalaşmayı sağlayacak yasal düzenleme bir an önce meclise gönderilmelidir.